www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


OVERSIGT 1940
NDL-1382

JANUAR
2 Russisk offensiv i Karelen.
8 Den russiske offensiv i Karelen slås tilbage.
11 Marskal Timosjenko overtager den den russiske kommando på det Karelske Næs i Finland.
16 Hitler udsætter operation Gelb til foråret.
22 Vatikanet fordømmer de tyske overgreb i Polen.
25 Auschwitz ved Krakow udpeges som sted for placering af ny kz-lejr.
27 Churchill: Krigsproduktionen går for langsomt
Hitler nedsætter specialstab til forberedelse af invasion af Norge.
31 Det danske skib "S/S Vidar" sænket i Nordsøen. (Breve drev senere i land i England)
FEBRUAR
5 Øverste allierede krigsråd beslutter at sætte ekspeditionskorps på 100.000 i land i Narvik.
15 Russisk gennembrud i Mannerheim-linien på Det karelske Næs.
16 Royal Navy border det tyske skib Altmark i internationalt farvand og befrier i hundredvis af britiske fanger.
17 Den finske hær viger og indleder tilbagetoget.
21 Danmark inddrages i forberedelserne af invasion.
MARTS
1 Hitler udsteder endelig invasionsordre til besættelsen af Danmark og Norge.
7 Einstein advarer Roosevelt om faren, hvis nazisterne får udviklet en atombombe.
8 Polske frimærker anvendes for første gang med overtrykket "Generalgouvernement".
12 Finsk-russisk fredstraktat i Moskva.
13 Finland må afstå det Karelske Næs.
16 Tysk luftangreb på Scapa Flow.
18 Hitler og Mussolini mødes i Brennerpasset.
Suppleringsværdier til de første frimærker med overtryk "Generalgouvernement"
21 Paul Reynaud danner ny fransk regering.
22 Finland afstår Hangø til Sovjetunionen.
28 Fransk-britisk overenskomst om ikke at slutte separatfred eller separatvåbenstilstand.
APRIL
1 Tjenestemærker tages i brug i Generalgouvernementet.
2 Hitler beordrer angrebet på Danmark og Norge igangsat d. 9. april.
3 De første tyske skibe afsejler mod Norge.
5 Suppleringsværdier til tjenestemærkerne udgives i Generalgouvernementet.
8 Den polske ubåd "Orzel" sænker det tyske skib "Rio de Janeiro" der deltager i invasionen af Norge.
9 Tyske tropper besætter Danmark:
     Tre grænsegendarmer skydes af tyske agenter i Padborg
     "Hansestadt Danzig" landsætter tropper ved Langelinie i København.
     "Schleswig-Holstein" landsætter tropper i Nyborg på Fyn.
     "Schwerin" landsætter tropper i Gedser.
     Tyske fly klar til at bombe København.
     Christian X beslutter at kampene mod tyskerne skal indstilles.
     Brev afsendt fra Tyskland til Danmark d. 9. april.
     Falde i Sønderjylland
Tyske tropper besætter Norge:
     "Karlsruhe" sænkes ud for Kristiansand i Norge.
     Quisling udnævner sig selv til statsminister.
10 Første britisk-tysk søslag ved Narvik.
«Königsberg» angribes af engelske fly i Bergen og synker.
"Hansestadt Danzig" landsætter tropper i Rønne på Bornholm.
Efter Danmarks besættelse, overdrager Altinget den højeste myndighed i landet til Islands regering.
11 Kong Chr. d. X genoptager sine daglige rideture i København.
12 Engelske tropper besætter Færøerne.
13 "Warspite" sænker den tyske U-64 i søslag ved Narvik.
15 Quislings "norske regering" opløses.
"Fearless" sænker sammen med "Brazen" U-49 nær Narvik i Norge ved hjælp af dybhavsbomber.
16 Britiske styrker går i land ved Namsos.
19 Allieret landgang i Nordnorge nær Narvik.
20 Hitler fylder 51 år.
Kong Haakon retter fra sit skjulested i de norske skove en appel til det norske folk.
24 Norsk-britisk nederlag ved Lillehammer.
Tysk rigskommissariat oprettes i Namsos. (Terboven).
MAJ
1 Rudolf Höss udpeges til kommandant i Auschwitz.
2 Allieret udskibning i Namsos.
10 Tyskland invaderer Belgien, Holland og Luxembourg.
Chamberlain afløses af Churchill.
Briterne besætter Island.
Generalmobilisering i Schweiz.
11 Det belgiske fort Eben-Emael falder.
13 Churchill i Underhuset: "Jeg har intet andet at tilbyde end blod, slid, sved og tårer."
Dronning Wilhelmina flygter til London.
14 Tyskerne bomber Rotterdam i Holland.
Tyskerne bryder igennem den franske front ved Sedan.
15 Holland kapitulerer.
16 Tyskerne i Flanderen.
Roosevelt kræver kongres-bevilling til 50.000 fly om året.
17 Tyskerne trænger ind i Bruxelles.
18 Områderne Malmedy og Eupen indlemmes i Det tyske Rige.
Tyskerne går over Sambre ved Amiens.
Ny fransk regering Reynaud, med Pétain, Daladier og Mandel.
General Giraud bliver taget til fange.
19 Weygand udnævnes til fransk øverstkommanderende.
21 9. Franske armé besejres, Amiens og Arres falder.
22 Churchill får uindskrænket magt.
Interallieret krigsråd i Vincennes.
23 Boulogne i Frankrig falder.
Hvervningskontor for tysklandsarbejdere åbner i København.
26 Calais falder.
Møde mellem Reynauld og Churchill i London.
28 Belgien overgiver sig betingelsesløs.
     Belgiske soldater sendes i krigsfangelejr.
Narvik erobres af norske, britiske og franske styrker.
Evakueringen af britiske styrker over kanalen indledes.
JUNI
1 Evakueringen over kanalen fortsætter.
3 Tyskerne bomber Paris.
4 Evakueringen over kanalen afsluttes. - Dunkerque ødelagt.
5 Slaget om Frankrig begynder. Tyskerne angriber ved Somme og Aisne.
De Gaulle udnævnes til viceforsvarsminister.
6 Fronten ved Somme gennembrydes.
7 Kong Haakon flygter til England og danner en norsk eksilregering.
8 Planmæssig allieret tilbagetrækning fra Narvik.
10 Rouen på tyske hænder.
11 Fransk tilbagetog bag om Marne.
     Tyskerne okkuperer Reims.
     Den franske regering flytter til omegnen af Tours.
     Konference mellem Churchill, Reynaud og Weygand.
13 Paris erklæres for åben by.
14 Tyske tropper rykker ind i Paris.  
Den franske regering slår sig ned i Bordeaux.
15 Russerne okkuperer Kaunas og Vilna i Litauen.
16 Reynaud går af og Marskal Pétain bliver regeringschef.
Den franske front bryder sammen.
17 Marskal Pétain taler i radioen og erklærer krigen for tabt.
18 De Gaulle opfordrer til fortsat kamp.
Churchill taler i det britiske underhus efter Frankrigs nederlag.
Hitler og Mussolini mødes i München.
19 Tyskerne går over Loire
20 Luftwaffe bomber Poitiers og Bordeaux.
21 Frankrig og Tyskland indleder våbenhvileforhandlinger
Italienske tropper rykker ind i sydfrankrig.
22 Pétain slutter våbenstilstanden mellem Frankrig og Tyskland. Frankrig deles i en "fri" og en besat zone.
24 Italienerne besætter Menton.
Våbenstilstanden mellem Frankrig og Italien underskrives.
25 Våbenstilstanden træder i kraft. National sørgedag i Frankrig.
30 Kanaløerne Guernsey, Alderney og Jersey besættes af tyske tropper.
JULI
3 Englænderne sænker den franske flåde.
10 Pétain bliver leder af Vichy-regimet.
16 Hitler udsteder direktiv nr. 16, operation "Seelöwe"
21 Estland, Letland og Litauen udråbes som nye sovjetrepublikker.
22 Karlis Ulmanis, Letlands præsident, arresteres af sovjetiske myndigheder og deporteres til Sovjetunionen.
25 Henri Guisan, schweizisk general,  udsteder operationsordre af frygt for tysk invasion.
28 De Gaulle anerkendes af Storbritannien som chef for de franske styrker.
30 Konstantin Päts, Estlands præsident, deporteres til Sovjet.
AUGUST
2 KZ-lejren Gross Rosen modtager de første fanger.
5 Første frimærker i Generalgouvernementet ud overtryk.
8 "Slaget om England" indledes.
15 Tyske frimærker med overtryk til brug i Elsass
Den græske krydser "Elli" sænkes i fredstid
17 Røde kors frimærker udgives i Generalgouvernementet.
20 Hyldesttale af Churchill i Underhuset.
21 Tyske frimærker med overtryk til brug i Lothringen
SEPTEMBER
1 Slaget om England: RAF får overtaget i luften.
2 USA overlader England 50 destroyere.
16 USA indfører værnepligt.
26 Hitler beordrer evakuering af Berlins børn og unge.
27 Tyskland, Italien og Japan indgår tremagtspagt.
OKTOBER
1 Tyske frimærker med overtryk udgives til brug i Luxembourg.
26 Et år i Generalgouvernementet
28 Grækenland siger nej til italiensk ultimatum.
NOVEMBER
5 Roosevelt vælges til præsident for 3. gang.
10 Den norske flyskole og træningslejr "Little Norway" åbnes i Canada.
11 Engelske angreb på den italienske flåde i Tarento.
16 Den franske orden "Ordre de la Libération" oprettes
DECEMBER
5 Frimærker fra Luxembourg med værdier i Reichpfennig udgives til brug i Luxembourg.
15. Italienerne ud af Egypten.
19. Finlands afgående præsident Kallio, falder død om under afskedsparade.
29. Omfattende angreb på London.
Radiotale af Roosevelt: "USA må blive demokratiets våbenkammer"
.