www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


OVERSIGT 1939
POL-0407

JANUAR
1 Forordningen om påtvungne jødiske navne, der blev fremsat d. 17. august 1938, træder i kraft.
25 Tyske krav om Danzig fremsættes på ny.
30 Hitler taler i Rigsdagen
FEBRUAR
24 Ungarn og Manchukuo tilslutter sig Antikominternpagten.
27 Franco-regimet i Spanien anerkendes af Frankrig og Storbritannien.
MARTS
10 Stalin taler på den XVIII partikongres.
13 Årsdagen for Østrigs indlemmelse i Tyskland
14 Slovakiet og Ruthenien erklærer sig selvstændigt
15 Tyskland invaderer Böhmen og Mähren.
16 Tyskland opretter protektoratet Böhmen og Mähren.
Ungarn besætter Karpo-Ukraine.
22 Litauen afstår Memel-området efter tysk ultimatum.
23 Tyske tropper besætter Memel.
27 Spanien tilslutter sig Antikominternpagten.
28 Francos tropper indtager Madrid
APRIL
1 Hitler besøger Wilhelmshaven i anledning af søsætningen af "Tirpitz".
6 Engelsk-polsk alliance.
7 Italien besætter Albanien.
8 Albaniens kong Zugo flygter til Grækenland.
11 Ungarn forlader Folkeforbundet.
12 Kong Emanuel III af Italien udråbes til konge af Albanien.
16 Italiens konge overtager Albanien trone.
20 Hitler fylder 50 år.
27 Tyskland opsiger tysk-engelsk flådeaftale.
Tyskland opsiger tysk-polsk ikke-angrebspagt.
28 Hitler kræver Danzigs indlemmelse i Det tyske Rige.
MAJ
8 Spanien forlader Folkeforbundet.
22 "Stålpagten" mellem Italien og Tyskland.
31 Ikke-angrebspagt mellem Danmark og Tyskland på tysk initiativ.
JUNI
.
JULI
15 Tjekkoslovakiske frimærker overtrykkes
18 Paul Schneider dør i kz-lejren Buchenwald.
26 USA opsiger handelsaftale med Japan.
29 Skjult protest mod nazistyret på nye frimærker
AUGUST
2 Einstein informerer Roosevelt om, at spaltning af uran-kerner er blevet mulig.
23 Ikke-angrebspagt mellem Tyskland og Sovjetunionen underskrives i Moskva.
24 Roosevelt appellerer til Hitler.
Pave Pius XII opfordrer til fred.
25 Aftale om gensidig militær bistand mellem Storbritannien og Polen.
26 Den 11. rigspartidag aflyses.
30 Tre polske destroyere får ordre til at opsøge den britiske flåde.
31   Aalborg Philatelistklub aflyser frimærkeudstilling
SEPTEMBER
1   Tyske tropper overskrider den polske grænse
Westerplatte beskydes af "Schleswig-Holstein"
Polske tropper går til modangreb
Ændringer i den polske ledelse: Rydz-Smigly afløser Moscicki
Kampe i Danzig
Danzig bliver tysk
3 Blodig søndag i Bydgoszcz
England og Frankrig erklærer Tyskland krig.
Den tyske U-30 sænker den britiske liner "Atenia".
4 Bistandspagt mellem Polen og Frankrig.
5 Tyskerne går over Weichsel.
Amerikansk neutralitetserklæring.
6 Den sydafrikanske Union erklærer Tyskland krig.
7 Den tyske hær står kun 60 km. fra Warszawa.
9 Slaget ved Bzura
Canada erklærer Tyskland krig.
13 Daladier danner krigskabinet.
14 Ubåden "Orzel" flygter til Estland
Dårlige postforbindelser til fronten

"Faulknor" sænker sammen med "Foxhound" og "Firedrake" U-39 ved hjælp af dybvandsbomber.
16 Det britiske hangarskib "Courageous" sænkes af den tyske U-29 (Type VIIA)
17 Sovjetunionen angriber Polen fra øst.
18 Ubåden "Orzel" flygter videre til England
Polens afgående præsident Moscicki flygter til Rumænien.
19 Forsvaret af Oxtöft opgives og Oberst Dabek begår selvmord
Hitler aflægger besøg i Danzig
Tyske og russiske armeer mødes ved Brest-Litovsk.
22 Lemberg overgiver sig til russerne
26 Polen planlægger modstanden under besættelsen
27 Warszawa kapitulerer
28 Tyskland og Sovjetunionen deler Polen.
Polen kapituler i Modlin.
30 General Wladyslaw Sikorski opretter polsk eksilregering i Paris
OKTOBER
2 Felttogets sidste slag: Den polske brigadegeneral F. Kleeberg opgiver den ulige kamp
6 Fredsplan fra Hitler.
10 Sovjetunionen leverer Vilniusområdet tilbage til Litauen
Hitler beordrer angreb på Frankrig.
12 Chamberlain afviser Hitlers fredsplan.
Generalguvernementet i Polen oprettes.
14   "Royal Oak" sænkes af den tyske U-47
Ubåden "Orzel" ankommer til England
18 Finlands præsident Kallio og de nordiske konger Gustav V, Haakon VII og Christian X kræver nordens neutralitet respekteret.
19 Britisk-fransk-tyrkisk traktat.
26 Slovakiet får tyskvenlig præsident
27 Operation Gelb må udsættes pga dårligt vejr.
.
NOVEMBER
1 I Finland dannes en ny regering med Risto Ryti som statsminister.
2 Juho Paasikivi kommer med nye finske indrømmelser, der dog afvises af Sovjetunionen.
4 Ny liberaliseret amerikansk neutralitetslov (med klausulen "Cash and Carry")
7 Hollands kong Leopold III og dronning Wilhelmina af Belgien tilbyder mægling i krigen
8 Attentatforsøg mod Hitler i Bürgerbräukeller i München.
13 Carol II af Rumænien fremsætter mæglingstilbud til de krigsførende lande, der dog blev afvist.
15 "Deutschland" omdøbes til "Lützow" på Hitlers befaling.
23 Jødestjernen indføres ved lov i Polen.
26 "M/S Pilsudski" luksusliner, sejler på tyske miner og synker
30 Sovjetunionen angriber Finland.
.
DECEMBER
1 Første frimærker til anvendelse i det erobrede Polen.
12 Quisling advarer Hitler mod engelsk besættelse af Norge.
13 Britiske skibe angriber det tyske panserskib "Graf Spee".
Den tyske krydser "Leipzig" beskadiges alvorligt af den britiske ubåd "Salmon"
17 Graf Spee" sænkes af egen besætning.
18 "Oktober Revolutionen" beskyder kystbatterierne på Koivisti i Finland.
19 Den tyske luksusliner "Columbus" sænkes af egen besætning.
.