www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


OVERSIGT 1933-1938
DEU-RCH-0865

1933
30. 1. Nazisterne fejrer Hitlers udnævnelse til Rigskansler.
1, 2. Den tyske rigsdag opløses.
15. 2. Käthe Kollwitz og Heinrich Mann tvinges ud af det preussiske kunstakademi.
27. 2. Rigsdagsbranden i Berlin.
4. 3. Franklin D. Roosevelt indsættes som USA’s præsident.
5. 3. Rigsdagsvalget i Tyskland giver nazisterne 288 mandater.
6. 3. Polske tropper besætter fristaden Danzig.
13. 3. Goebbels udnævnes til partiets nye minister for oplysning og propaganda.
21. 3. Den nye rigsdag konstitueres i Garnisonskirken i Potsdam.
22. 3. Kz-lejren Dachau oprettes.
23. 3. "Fuldmagtsloven" vedtages.
24. 3. Bemyndigelsesloven fratages den tyske rigsdag og overgår til Hitlers regering.
27. 3. Japan forlader Folkeforbundet.
1. 4. Landsdækkende boykot af jødiske butikker i Tyskland.
Panserskibet "Deutschland" leveres til marinen.
4. 4. Max Reinhardt afsættes som kunstnerisk leder af det tyske teater i Berlin.
6. 4. Carl von Ossietzky indsættes i kz-lejren Sonnenburg.
7. 4. Gader og pladser omdøbes i Tyskland til ære for Hitler
20. 4. Hitler lægger navn til gadeændringer i Hamburg
1. 5. 1. maj bliver lovmæssigt festdag: "Dagen for nationalt arbejde"
2. 5. Tyskland forbyder frie fagforeninger.
10. 5. Bogbrændingen i Berlin: Kendte kunstnere og forfattere udelukkes.
Enhedsforbundet "Deutsche Arbeitsfront" (DAF) dannes.
12. 5. Dolfuss forbyder det nazistiske parti i Østrig.
19. 5. Mannerheim udnævnes til feltmarskal.
17. 6. Baldur von Schirach udnævnes til ungdomsfører i Tyskland.
22. 6. Paul Löbe arresteres da det socialdemokratiske parti forbydes i Tyskland.
3. 7. Reichs-Rundfunk, den tyske radio, nationaliseres og underlægges propagandaminister Goebbels
14. 7. NSDAP er nu Tysklands eneste tilladte parti.
30. 8. 5. Rigspartidag åbner i Nürnberg og slutter d. 3. september.
13. 9. Den tyske vinterhjælpsorganisation WHW oprettes
19. 10. Tyskland forlader Folkeforbundet.
1. 11. Gelnhausen bliver første jødefri by.
4. 11. Rigsdagsbranden: Göring vidner mod Dimitrov
8. 11. Hitler åbner nazistisk partimuseum i München.
1934
26. 1. Tyskland og Polen indgår en ikke angrebspagt.
6. 2. Højreekstremistiske optøjer i Paris.
12. 2. Borgerkrig i Wien.
29. 3. Albert Einstein fratages sit tyske statsborgerskab.
14. 6. Hitler og Mussolini mødes i Venedig.
30. 6. "De lange knives nat": Hitler udrydder SA. Ved samme lejlighed myrdes Erich Klausener.
25. 7. Østrigs kansler Dollfuss myrdes af nazisterne.
2. 8. Hindenburg dør.
5. 9. 6. Rigspartidag åbner i Nürnberg.
18. 9. Sovjetunionen tilslutter sig Folkeforbundet.
9. 10. Jugoslaviens kong Aleksander myrdes.
14. 10. Tyskland forlader folkeforbundet.
1935
13. 1. Folkeafstemning om Saar’s tilhørsforhold.  
1. 3. Saar bliver atter tysk.
11. 3. Tyskland har atter et luftvåben, og bryder dermed Versailles-traktaten.
16. 3. Almindelig værnepligt indføres i Tyskland.
17. 4. Folkeforbundsrådet fordømmer den tyske oprustning.
2. 5. 5-årig traktat mellem Frankrig og Sovjetunionen.
8. 6. Bertolt Brecht fratages sit statsborgerskabet.
18. 6. Engelsk-tysk flådeaftale.
31. 8. Amerikanske neutralitetslov.
10. 9. 7. Rigspartidag åbner i Nürnberg og slutter d. 16. september.
15. 9. Antisemitiske love udstedes
Hagekorset bliver Det tredje Riges officielle flag.
3. 10. Italien invaderer Etiopien.
15. 10. Tyskland opstilles den første af tre panserdivisioner.
1936
6. 2. De 4. olympiske vinterlege åbner i Tyskland
7. 3. Tyskland besætter den demilitariserede zone i Rhinlandet og opsiger Locarno-aftalerne.
9. 5. Italien annekterer Etiopien.
30. 6. Italien indtager Abessiniens hovedstad Addis Abeba.
15. 7. Folkeforbundet ophæver sanktionerne mod Italien.
18. 7. Franco gør oprør mod den spanske republik.
1. 8. Hitler giver i hemmelighed den tyske hær og industri ordre om at være klar til krig om 4 år.
De olympiske sommerlege åbner i Berlin.
4. 8. Øjenvidne til de Olympiske Lege i Berlin.
16. 8. De olympiske lege slutter.
23. 9. 1.000 km autobahn færdig.
1. 11. Aksen Berlin-Rom proklameres.
7. 11. Den spanske Borgerkrig: Hårde kampe i Madrid.
8. 11. 8. Rigspartidag åbner i Nürnberg og slutter d. 14. september.
9. 11. Rigspartidagen: Krav om kolonierne.
18. 11. Franco-regimet bliver anerkendt af Tyskland og Italien.
24. 11. Hitler forbyder Carl von Ossietzky at modtage Nobels fredspris.
25. 11. Antikominternpagten mellem Tyskland og Japan underskrives.
12. 12. Kinas leder Chiang Kai-shek, erklærer Japan krig.
28. 12. Italien sender i lighed med Tyskland fly til Spanien for at støtte Franco.
1937
20. 4. Hitlers 48 års fødselsdag.
26. 4. Luftwaffe bomber Guernica i Spanien.
28. 4. Chamberlain bliver britisk premierminister.
29. 5. Panserskibet "Deutschland" angribes i den spanske borgerkrig
16. 7. KZ-lejren Buchenwald ved Weimar etableres.
8. 8. Japanske tropper indtager Beijing.
6. 9. 9. Rigspartidag åbner i Nürnberg.
25. 9. Mussolini indleder et femdages statsbesøg i Tyskland.
6. 11. Antikommunistisk udstilling åbner i Berlin.
Italien tilslutter sig antikomiternpagten.
11. 12. Italien forlader folkeforbundet.
13. 12. Japan erobrer den kinesiske hovedstad Nanking
1938
12. 2. Hitler kræver at der optages nazister i den østrigske regering.
16. 2. Østrigs optager nazisten Arthur Seyss-Inquart i regeringen.
11. 3. Østrig opgiver sin selvstændighed.
12. 3. Tyske tropper overskrider grænsen til Østrig.
Hitler besøger sin fødeby Braunau.
13. 3. Østrig bliver en del af Det tyske Rige.
5. 4. Hitler besøger Innsbruck før folkeafstemningen.
10. 4. "Folkeafstemning" i Østrig bekræfter indlemmelsen.
20. 4. Hitlers 49 års fødselsdag.
24. 4. Sudetertyskerne samles til kongres i Karlsbad og fremsætter deres krav.
4. 6. Jødeforfølgelser i Østrig: Sigmund Freud må emigrere til England.
17. 8. Jøderne påtvinges særlige navne.
27. 8. Ludwig Beck, generalstabschef, træder tilbage.
Ungarns rigsforstander M. Horthy afslutter ugelangt besøg Tyskland.
5. 9. 10. Rigspartidag "Grossdeutschland" åbner i Nürnberg og slutter d. 12. september.
12. 9. Rigspartidagen: Hitler truer Tjekkoslovakiet.
15. 9. Hitler og Chamberlain mødes i Brechtesgaden vedr. sudeterspørgsmålet.
22. 9. Hitler og Chamberlain mødes i Godesberg vedr. sudeterspørgsmålet.
23. 9. Generalmobilisering i Tjekkoslovakiet.
24. 9. Delvis mobilisering i Frankrig.
21. 9. Asch i sudeterområdet overtages inden München-konferencen er afsluttet.
26. 9. Tysk ultimatum til Tjekkoslovakiet.
28. 9. Mussolini og Hitler ankommer til Münchenkonferencen
29. 9. München-konferencen mellem Hitler, Mussolini, Chamberlain og Daladier.
30. 9. Chamberlain vender hjem til England og erklærer "Fred i vor tid".
1. 10. Tyske tropper rykker ind i Sudeterlandet.
2. 10. Polakkerne okkuperer Teschen-området.
3. 10. Konrad Henlein modtager Hitler på rådhuset i Eger.
5. 10. Tjekkoslovakiets præsident Benes går af, og efterfølges af Hacha.
8. 10. Gablonz i Sudeterlandet "befries"
1. 11. Gelnhausen erklærer sig judenfrei som den første tyske by
2. 11. Ungarn annekterer dele af Slovakiet.
9. 11. Krystalnatten - Synagoger og butikker sættes i brand i Tyskland.
30. 11. Cordreanu - facistisk leder at "Jerngarden" i Rumænien skydes under "flugtforsøg".
4. 12. Afstemning i Sudeterlandet.
6. 12. Frankrig og Tyskland indgår en ikke angrebspagt i Paris.