www.1939-45.dk


 

 

Skibe
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


S/S Vidar
-
Handels- og passagerskib - Danmark

31. januar 1940

15 mennesker omkom da DFDS's fragtskib "S/S Vidar" bliver sænket i Nordsøen.
Der hersker tvivl om skibet blev sænket af fly, eller af U-21 (Type IIB) som hævdet af ubådens kaptajn
Wolf-Harro Stiebler.

Breve medbragt ombord på "S/S Vidar", drev senere i land på den engelske kyst.


Brev afsendt fra Oakland  i Californien d. 26. december 1939
og ankommet til Randers d. 18. marts 1940.


De omkomne:
Skibsfører Hans Nielsen Fischer og 1. Styrmand Morten Nielsen Esbjerg
1. Maskinmester Herman Gustav Pallesen og 2. Maskinmester Willy Henry Christian Kyllesbeck København
3. Maskinmester Ejler Pedersen, Hovmester Carl Jan Mathias Larsen, Telegrafist Charles Petersen Baad,
Matroserne Henry Leonhardt Boel, Johannes Christensen Trab, Letmatros Hans Jønsson,
Ungmand Anders Johannes Buchter Jensen, Donkeymand Niels Hugo Andersen.
Fyrbøderne Carl Wilhelm Kirketerp Madsen samt Rudolf Christian Meinertz alle fra Esbjerg
Hovmestermath John Aalkjær, Aalborg.