www.1939-45.dk


 

 

Personer
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


Heinz Wilhelm Guderian
17. juni 1888 - 14. maj 1954
Tysk general.


Fra 1901 - 1907
Elev i forskellige militære skoler.

1907
Træder ind i hæren som kadet.

1911
Tredje Telegraphen-Battalion ved telegraftropperne.

1914 - 1918
Tjeneste som signal- og generalstabsofficer under 1. verdenskrig.

Mellemkrigs perioden
Specialiserer sig i pansret krigsførelse.

 1936 - 1937
Skriver Achtung-Panzer!, en redegørelse for kampvognes og flys rolle i den moderne krig.1. september 1939
Chef for XIX hærkorps i invasionen af Polen.


10. maj 1940
Chef for XIX hærkorps i invasionen på vestfronten.

Maj 1940
Fører personligt angrebet, som gennemskærer skovene i Ardennerne.

22. juni 1941
Fører Panzergruppe Guderian under den tyske invasion af Sovjetunionen.
MHL-0361

Juli 1941

Modtager ridderkorset med egeløv.

16. juli 1941
Hans pansrede spydspids erobrer Smolensk på påfaldende kort tid.

25. december 1941
Fratages kommandoen efter at have beordret en tilbagetrækning i strid med Hitlers ordre.

21. juli 1944
Tilbage i aktiv tjeneste som Stabschef for hæren.

28. marts 1945
Fratages kommandoen af Hitler efter en diskussion om et mislykket modangreb.

Efter krigen
Tiltales ikke, trods sovjetiske og polske protester, for nogen krigsforbrydelser under Nürnberg-opgøret.