www.1939-45.dk


 

 

Personer
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


C. A. Grev von Galen
1878 - 1946
Tysk biskop og nazimodstander
DEU-1848

5. september 1933
Udnævnt af pave Pius XI til biskop af Münster.

28. oktober 1933
Bispeviet og højtidelig indsat i embedet.

26. marts 1934
Udsender et påskehyrdebrev hvor han fordømmer nazismens lære om blod og rase.

6. april 1934
Gauleiter Carl Röver tager til genmæle og kalder hyrdebrevet for et hadefuldt angreb på nationalsocialismen.

26. juni 1941
Medunderskriver på de tyske biskoppers fælles hyrdebrev, som protesterer mod en række sider ved regimets fremfærd.

6. juli 1941
Prædiker igen mod nazismen.

Efteråret 1941
Arresteres af Gestapo, men løslades kort tid efter.