www.1939-45.dk


 

 

Personer
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


Andrew Browne Conningham
1883 - 1963
Engelsk flådeadmiral

GBR-0922
Conningham med "Warspite" i baggrunden.


7. januar 1883
Født i Dublin Irland.

1936
Udnævnes til viseadmiral.

Juni 1939
Øverstbefalende for den britiske Middelshavsflåde.

11. november 1940
Leder søslaget ved Tarento.
MHL-0332-3

27. - 29. marts 1941
Øverstbefalende i slaget ved Cape Matepan.

Juni - oktober 1942
Leder den britiske admiralitets delegation i Washington.

November 1942
Udnævnes til chef for de allierede flådestyrker under operation Torch.

Januar 1943
Forfremmet til admiral og udpeget til at lede flådeoperationerne i Middelhavet.

10. juli 1943
Står i spidsen for den sømilitære del af de allieredes landgange på Sicilien.
MHL-0475

9. september 1943
Står i spidsen for den sømilitære del ved Salerno.

Oktober 1943
Udnævnes til øverstbefalende for de samlede britiske flådeoperationer. (First Sea Lord.)

1943-1946
(First Sea Lord.

6. juni 1944
Øverstkommanderende for de britiske flådeoperationer under invasionen i Normandiet.
GBR-1518

12. juni 1963
Dør i London.