www.1939-45.dk


 

 

Personer
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


Frits Clausen

1893 - 1947
Læge og leder af DNSAP


12. november 1893
Født i Aabenraa af dansksindede.

Under 1. Verdenskrig
I tysk krigstjeneste, og blev taget som krigsfange i Rusland og blev efter krigen hædret af Kejserinde Dagmar.

1918
 Kom til København for at studere medicin.

Op til 1920

A
giterede for en grænse ved Ejderen og tog del i det danske arbejde i Sydslesvig.

1923-24
Tog han embedseksamen og blev praktiserende læge i Aabenraa og Bov og overtog 1924 en lægepraksis i Bovrup mellem Aabenraa og Sønderborg
.

1930
Brød med Det konservative Folkeparti.

16. november 1930
Deltog i grundlæggelsen af Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP).

23. juli 1933
Overtager ved et "førerkup" på et møde i Aabenraa Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP).

3. april 1939
Frits Clausens popularitet i Sønderjylland var basis for erobringen af tre mandater til DNSAP ved rigsdagsvalget.

Efter 9 april 1940
Forsøgte forgæves at få magten ved hjælp af den tyske besættelsesmagt.

27. december 1940
Postkort sendt til Frits Clausen.

Jeg ønsker Partiføreren en glædelig Jul og et sejrrigt Nytaar.
Dansk Front.

p.t. Angleterre.


23. marts 1943
Ved rigsdagsvalget lykkedes det ikke DNSAP at forøge sit mandattal.

September 1943
I tysk krigstjeneste som frivillig militærlæge i Waffen-SS.

April 1944
Hjem fra tysk krigstjeneste nedlagde sit hverv i DNSAP og levede det sidste år af besættelsen som privatmand.

Maj 1945
Anholdes og indsættes i Frøslevlejren.

5. december 1947
Dør samme dag som et anklageskrift fremlægges.

Begravet på Aabenraa Kirkegård.