www.1939-45.dk


 

Fangelejre
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


Oflag II-D
Gross Born

September 1939
Stalag-lejrene 302 og 323 anvendes til polske krigsfanger.

1. juni 1940
De polske krigsfanger flyttet til andre lejre, og lejrnavnet ændres til Oflag II-D for at huse franske officerer.

Februar 1941
Lejren indeholder over 3.100 officerer.

1942
De franske officerer forflyttes til andre lejre og erstattes med polske officerer.

Oktober 1944
Officerer fra Warszawa-opstanden indsættes i lejren.

1. januar 1944
Lejren indeholder over 5.000 officerer.

25. maj 1944
Eksempel på krigsfangebrev sendt fra lejren til Generalgouvernementet.

19. oktober 1944
Eksempel på krigsfangebrev sendt til lejren.28. januar 1945
Alle fanger der ikke er syge marcherer mod vest, da den sovjetiske offensiv nærmer sig lejren.

Marts 1945
Efter 8 ugers march og 500 km. i bidende kulde, ankommer krigsfangerne til Stalag X-B.

5. maj 1945
Fangerne befries af britiske styrker.