www.1939-45.dk


 

Fangelejre
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


Horserødlejren
Helsingør

1917
Lejren oprettes til, af humanitære årsager, at huse russiske krigsfanger.

Sommeren 1917
1.900 russiske krigsfanger bliver indbudt på et rekreationsophold til Danmark.

1918
Efter afslutningen af 1. verdenskrig, rejser russerne hjem, hvor de kortvarigt afløses af engelske, belgiske og franske soldater fra tyske krigsfangelejre.

1920
Lejren anvendes til syge og underernærede børn fra Flensborg-området.

1923
En del af lejren anvendes frem til besættelsen som sommerlejr for københavnske skolebørn og asylbørn

29. maj 1940
Tyskerne forlanger at flygtninge fra Tyskland, som er kommet til Danmark før krigen, skal arresteres af dansk politi, og indsættes i lejren.

26. juli 1940
Ca. 100 tyske flygtninge arresteres og indsættes i lejren.

2. august 1941
Tyske flygtninge udleveres til Tyskland, hvor nogle henrettes, og andre kommer i tyske koncentrationslejre.

4. august 1941
Danske kommunister indsættes i lejren

Juni 1942
2 fanger flygter fra lejren, og som følge heraf overføres alle fanger til Vestre Fængsel.

Oktober 1942
Fanger vender tilbage fra Vestre Fængsel

29. august 1943
90 fanger flygter da tyskerne overtager lejren.

2. oktober 1943
150 danske kommunister, sendes til koncentrationslejen Stutthoff i det tysk besatte Polen.

Oktober 1943
De jøder tyskerne anholder i forbindelse med jødeauktionen, sendes til lejren.

12. oktober 1943
170 jøder overføres til Theresienstadt.

2. august 1944
Eksempel på brev afsendt til lejren.

Kaptajn Kristen Kjeldsen, indsat for illegalt arbejde, blev d. 12. august 1944 overført til Frøslevlejren.
Allerede d.15. september 1944 blev han deporteret til kz-lejren Neuengamme.

Brevindhold


12. august 1944
741 fanger overføres til Frøslevlejren.