www.1939-45.dk


 

Fangelejre
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT


Frøslevlejren
Padborg

Efteråret 1943
Danske myndigheder protesterer over et stigende antal deportationer til tugthuse og koncentrationslejre i Tyskland men forgæves.

Januar 1944
Foreslår fra dansk side, at der bliver opført en interneringslejr på dansk grund, for at forhindre deportationer til Tyskland.

Marts 1944
En lejr med tyskerne som bygherre opføres ved Frøslev Plantage nær Padborg.

13. august 1944
De første 750 fanger ankommer fra Horserødlejren ved Helsingør.

18. august 1944
Eksempel på brev afsendt fra fange indsat i Frøslevlejren.

Afsenderen, fisker Jens V. H. Justesen, Hadsund, ankommer d. 13. august 1944 til Frøslevlejren fra Horserødlejren.
Den 20. oktober 1944 bliver han deporteret til kz-lejren Neuengamme.


15. september 1944
Tyskerne bryder aftalen for lejrens oprettelse, ved at deportere 194 fanger til Neuengamme. 3 kvinder sendes videre til Ravensbrück.

25. september 1944
286 politifolk sendes til kz-lejren Buchenwald og andre lejre.

6. oktober 1944
141 grænsegendarmer samt 59 andre fanger sendes til Neuengamme.

20. oktober 1944
195 fanger sendes til Neuengamme.

21. november 1944
3 fanger sendes til Tyskland.

29. November 1944
118 fanger sendes til Neuengamme.

14. december 1944
11 kvindelige fanger sendes til Ravensbrück via Vestre Fængsel.

21. december 1944
122 fanger sendes til Neuengamme.

1945
Gestapos feriekoloni

Postkort. Nytryk af Frøslev-lejren.
Thornning 1945.

13. januar 1945
227 fanger sendes til Neuengamme på to transporter.

19. januar 1945
6 fanger til sendes til Neuengamme, hvoraf 4 er kvinder.

16. februar 1945
252 fanger sendes til kz-lejren Dachau.

13. marts 1945
8 fanger afsendes til Neuengamme.

20. marts 1945
5 fanger afsendes som de sidste til Neuengamme, hermed er i alt 1.627 blevet deporteret til Tyskland. Af dem døde ca. 220.

Marts 1945
Lejren der er bygget til ca. 1.500 fanger, er oppe på over 3.000.

April 1945
5.500 fanger opholder sig nu i lejren.

Maj 1945

De danske fanger udskiftes med bl.a. Frits Clausen og andre danske landsforrædere.

1. juni 1945
Lejren skifter officielt navn til Faarhuslejren.