www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


14. AUGUST
194
5

Japansk kapitulation
I den japanske regerings svar på de allieredes krav udtaltes,
at kejseren antager Potsdams-konferencens bestemmelser
og er rede til at give ordre til alle militære myndigheder om at indstille al modstand.

USA-2623
Præsident Harry S.Truman bekendtgør den japanske kapitulation.