www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


9. AUGUST
194
5

Sovjetunionen bomber japanske stillinger
Efter krigserklæringen indledte sovjetiske tropper under ledelse af Alexander Vasilevski, en offensiv mod den japanske Kwantung-armé i Manchuriet.
I løbet af 24 timer var russerne trængt 180 km. ind i det nordlige Kina og Manchuriet.

RUS-0431
Petlyakov Pe-2 bomber
japanske stillinger.