www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


26. JUNI 194
5

FN's pagt underskrives
I Veterans Memorial Operahus i San Francisco underskrev ledere og repræsentanter fra 50 lande De Forenede Nationers Pagt. Pagten der består af 111 paragraffer, definerer FN’s formål, principper og struktur og trådte i kraft d. 24. oktober 1945. Siden 1945 er der kun kommet tilføjelser til Pagten fire gange, og disse har været for at tillade udvidelser af Sikkerhedsrådet og Det økonomiske og Sociale Råd. I 50 året for pagtens underskrivelse, havde 185 nationer sluttet sig til Pagtens idealer.

RUS-0469
UNN-0687-8-B
Formålet med FN var at bevare verdensfreden og styrke det internationale samarbejde.

MHL-0597
For USA underskrev Harry S. Truman.