www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


5. MARTS 1945

"Folkestormen"
Tilgangen af mandskab til den tyske hær, kunne ikke erstatte tabene. Særlige bataljoner blev opstillet af syge, diætpatienter o.l.
Offentlige ansatte, der af forskellige årsager var anset for uegnet til militærtjeneste, blev nu indkaldt sammen med en helt ny årgang af unge.
DEU-RCH-0908
D. 5. marts blev årgang 1929 (16-årige) indkaldt.