www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


24. DECEMBER 194
4

Sidste krigsjul
Med aksemagternes tilbagetog på alle fronter og krigen ind på tysk jord,
var man i de besatte lande klar over, at denne jul ville blive den sidste med ufred, men samtidig frygtede man krigens sidste del.


Julekort afsendt d. 22. december 1944:
"... Ja! saa skriver man Julehilsner igen i aar akkompagneret af Sirenehylene, det er dystert, men vi maa jo ikke lade os slaa ned - bare stadig haabe, at lyset tilsidst maa sprede Mørket ..."
"...Gid De alle maa faa en god Juletid og blive Skaanet for alt ondt i de kommende Aar".


Julekort afsendt d. 23. december 1944 til samme modtager som ovenstående:
"... Lad os haabe, at det nye Aar bringer Fred til os alle".