www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


12. MAJ
1944

Krim er atter russisk
17. tyske armé forsøgte d. 11. maj at redde sig bort fra Krim ved hjælp af en helt utilstrækkelig flåde i Sortehavet.
150.000 mand var den sidste måned bragt bort fra halvøen, medens resten af armeen på 88.000 mand gik tabt.
GUY-4680
SOV-3158
Sevastopol og hele Krim var atter sovjetisk.