www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


26. JUNI 1943

Tyskland ændrer navn til Stortyskland
Chefen for Rigskancelliet meddeler, at Deutschland officielt ændrer navn til Grossdeutschland.
Uofficielt anvendtes benævnelsen dog allerede fra Østrigs indlemmelse i Riget i 1938.

"Der Schöpfer des Grossdeutschen Reiches".
Skaberen af det stortyske rige.

Ændringen kunne bl.a. ses på frimærkeudgivelserne.
Første frimærkeudgivelse i Tyskland, d. 24. oktober 1943, med landebetegnelsen "Grossdeutschland".
DEU-0862DEU-RCH-BOM-0132DEU-RCH-GEG-0106
 I Böhmen og Mähren med udgivelse d. 16. september 1943.
I Generalgouvernementet anvendtes betegnelsen allerede d. 13. august 1943.