www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


1. FEBRUAR 1942

Quisling udnævnes til Statsminister
Med tyskernes hjælp dannes en »national regering« med Quisling som leder,
der straks begynder med løsning af de opgaver, som han anser for de vigtigste:
Nazificering af ungdomsopdragelsen, indskrivning af alle nordmænd i korporationer,
fredsslutning med Tyskland og tiltrædelse af antikominternpagten og aksen.
Hans love og forordninger udløser hurtigt en skarp strid med de norske lærere og med kirken.

NOR-0266
Quislings navn blev senere synonymt
med ordet forræder
Brev stemplet på udgivelsesdagen i Trondheim.