www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


1. JANUAR 1942

De Forenedes Nationers pagt fødes
Churchill og Roosevelt udsendte en fælles erklæring underskrevet af 26 nationer.
Alle forplig
tede sig til at anvende deres militære og økonomiske ressourcer imod de magter, med hvilke de var i krig.
MHL-0395
Erklæringen er senere blevet betegnet som
De Forenede Nationers pagt.