www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


6. JULI 1941

Biskop grev von Galen går mod det nazistiske styre
Tyske katolske biskopper udstedte i et hyrdebrev med en kraftig protest mod indblanding i kirkens liv,
standsning af religionsundervisning og beslaglæggelse af klostre og anden kirkelig ejendom.
Den katolske biskop i Münster, Grev von Galen, tog i prædikener, der vandt vid udbredelse i afskrifter,
direkte til orde mod det nazistiske styre og Gestapo, som han betegnede som „den indre fjende".
DEU-1848
I efteråret 1941 greb Gestapo ind og arresterede biskoppen,
der dog efter en kort tids husarrest blev løsladt igen.