www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


2. SEPTEMBER 1940

USA og England indgår kontrakt
En traktat af vidtgående betydning mellem USA og England.
For England var det afgørende, at USA med denne traktat var kommet et skridt videre, hen imod den deltagelse i krigen som var Englands mål.
MHL-0310-3
USA overlod England 50 ældre destroyere
imod England stillede en rækker baser til rådighed for USA.