www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


30. JANUAR 1939

Hitler taler i Rigsdagen
"Jeg har ofte fremsat profetier, og man har leet af mig. Under min kamp for at komme til magten, har jøderne altid leet højere, når jeg forudsagde, at jeg en skønne dag ville blive det tyske riges overhoved, og at jeg da - blandt meget andet - ville finde en løsning på det jødiske problem. I dag vil jeg fremsætte endnu en profeti:
Hvis de jødiske internationale pengemænd får held til at involvere alle lande i en ny krig, vil resultatet ikke blive en verdensomspændende bolsjevisme og dermed en sejr for jødedommen. Det vil betyde tilintetgørelsen af jøderne i Europa".
Citat fra: Alan Bullock: "Hitler & Stalin" - bind 2 - side 632 - Politikens forlag.

DEU-RCH-0964
Hitler på talerstolen i Rigsdagen d. 30. januar 1939
på 6-årsdagen for magtovertagelsen i 1933.