www.1939-45.dk


 

Forrige side

Tidslinie
2. VERDENSKRIG PÅ FRIMÆRKER, BREVE OG POSTKORT

Næste side


30. SEPTEMBER 1938

"Fred i vor tid"
Da Chamberlain vendte hjem til London efter München-forliget, modtog befolkningen ham med jubel.
Han oplæste på flyvepladsen et dokument som han og Hitler dagen forinden havde underskrevet, og som fastslog,
at begge lande ønskede at undgå indbyrdes krig og erklærede at forhandlingerne ville afværge en katastrofe og betyde "Fred i vor tid".

Men hurtigt lød kritiske røster og Churchill opfordrede i Underhuset til at lytte til “alarmklokkens dybe vedvarende slag,
som manede til handling”. Chamberlain erklærede, at man havde undgået en katastrofe.

MHL-0989
"Fred i vor tid" kom til at vare i 11 måneder.